Naprawa rejestratora DVR

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest :

1. Naprawa rejestratora DVR
Opis usterki:
- Brak identyfikacji dysku HDD. Prawdopodobnie uszkodzony dysk HDD. Zakłada się, że uszkodzony jest tylko dysk i należy go wymienić ( jak również wgrać oprogramowanie).

Numer inwentaryzacyjny rejestratora: 49100025027.
Numer SN: TZA3JL412D00025.

Oferta musi zawierać wszystkie koszty robocizny, części i transportu.

Miejsce naprawy:
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
Oddział Zakłady Górnicze Rudna Główna
59-101 Polkowice
ul. Dąbrowskiego 50

Kontakt: Mariusz Marciniak tel. 603 790 218.

Termin naprawy do 7 dni roboczych od otrzymania zamówienia.

Gwarancja 6 miesięcy.

Termin płatności 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Zamawiający zastrzega możliwość anulowania postępowania na każdym etapie.

W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z przyjętą ofertą, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 10% wartości netto oferty. Za opóźnienie co do terminu wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 1% wartości netto oferty, za każdy dzień opóźnienia.

W przypadku nie wyrażenia zgody przez Oferenta na warunki zawarte w Kryteriach Ogólnych formularza ofertowego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiej oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się