Naprawa komputera UNIQ PC190 KD

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest:

1. Naprawa komputera UNIQ PC190 KD
Opis usterki:
- możliwe uszkodzenie płyty głównej. Nie można zainstalować systemu. Podczas instalacji wyskakują błędy. Problem z portami USB. Dostarczyć dodatkowo zewnętrzne USB przykręcane do nogi komputera.

Numer inwentaryzacyjny komputera 49100025409
Numer SN: CFKQ00065X.

Oferta musi zawierać wszystkie koszty robocizny, części i transportu.

Miejsce naprawy:
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Górnicze "Polkowice-Sieroszowice" Szyb SW1 59-101 KAŹMIERZÓW 100W

Kontakt: Marcin Drewa 603 790 664

Termin naprawy do 14 dni roboczych od otrzymania zamówienia.

Gwarancja zachowana.

Termin płatności 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Zamawiający zastrzega możliwość anulowania postępowania na każdym etapie.

W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z przyjętą ofertą, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 10% wartości netto oferty. Za opóźnienie co do terminu wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 1% wartości netto oferty, za każdy dzień opóźnienia.

W przypadku nie wyrażenia zgody przez Oferenta na warunki zawarte w Kryteriach Ogólnych formularza ofertowego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiej oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.12.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się