"Adaptacja budynków polożonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego teatru Tańca wraz z wyposażeniem" - w formule "zaprojektuj i wykonaj"

» Opis zapytania

Zakres zamówienia obejmuje:
1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze) na podstawie Programu funkcjonalno - użytkowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zwanego dalej „PFU”, w tym załączonej do Programu funkcjonalno - użytkowego koncepcji architektonicznej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę jak również prawomocnego pozwolenia na użytkowanie z PINB lub UDT jeśli będą wymagane obowiązującymi przepisami prawa,
2) roboty ogólnobudowlane, instalacyjne, wykończeniowe i zagospodarowania terenu bezpośrednio wskazane, a także konieczne do realizacji zamówienia zgodnie z PFU.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.12.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się