Wymiana stolarki okiennej w 2019r w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Świebodzice administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na wymianie stolarki okiennej w budynkach i lokalach administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Świebodzicach. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i wbudowanie nowej stolarki okiennej z PCV, parapetów wewnętrznych , parapetów zewnętrznych, demontaż i odbiór starych okien, wykonanie obróbek murarskich ościeży i parapetów (odtworzenie tynków cementowo wapiennych bez malowania), odbiór gruzu oraz roboty porządkowe związane z realizacją zadania. Ilość i rodzaj stolarki okiennej przeznaczonych do wymiany zawiera załącznik nr 8. Wymieniane nowe okna powinny być zamocowane zgodnie z instrukcją producenta, wymaganiami warunków technicznych wykonania i odbioru robót i wiedzą techniczną. Wypełnienie pomiędzy profilami ościeżnicy okien, a ościeżami należy wykonać materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwami ITB. Zabrania się stosowania materiałów zawierających szkodliwe związki. Po osadzeniu, nowe okna należy dokładnie zamknąć. Uszkodzone podczas wymiany tynki w ościeżach okiennych należy uzupełnić i naprawić. Wymiary okien, podział okien i sposób otwierania skrzydeł okiennych jest określony w załączniku nr 8. Wymagane parametry techniczne okien: - profil pcv nie mniej jak 5-komorowy, - kolor biały, - szyby 4-16A-4 TM, - Współczynnik przenikania ciepła dla pakietu szybowego nie większy niż 1,1 W/m2xK, - okna jednoskrzydłowe R/U z nawiewnikami, - w oknach dwuskrzydłowych – skrzydło węższe R/U, skrzydło szersze R z nawiewnikami, - wszystkie okna powinny posiadać nawiewniki sterowane ręcznie o minimalnej przepustowości powietrza 5-6 m3/h i maksymalnej 28-30m3/h. - okna należy zamontować na listwie montażowej niezbędnej do montażu parapetów zewnętrznych, - parapety wewnętrzne z PCV standardowe koloru białego o szerokości 40cm i grubości 2cm. - parapety zewnętrzne stalowe malowane proszkowo koloru brązowego o szerokości 30cm i grubości 0,55cm. Okna, drzwi, parapety z demontażu, gruz i inne odpadki powstałe przy wykonywaniu robót, Wykonawca wywiezie własnym transportem i na swój koszt. UWAGA: W przypadku gdy oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed przystąpieniem do wymiany stolarki okiennej należy samodzielnie ustalić szczegółowe wymiary stolarki na wskazanych adresach! Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się