Remont cząstkowy dróg gminnych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest remont cząstkowy odcinków dróg gminnych w miejscowościach Letnica, Słone i Wilkanowo. Drogi pełnią funkcję dróg dojazdowych, obsługujących ruch kołowy generowany przez mieszkańców terenu objętego remontem. W ramach remontu wykonane zostaną następujące roboty: remont nawierzchni jezdni, zjazdów,regulacja istniejących studni kanalizacyjnych, zasuw i zaworów wodociągowych. Sumaryczna długość odcinków dróg będących przedmiotem inwestycji wynosi 570m. Wszystkie roboty budowlane będą wykonywane w granicach istniejącego pasa drogowego. Znaczne przechyły podłużne tych odcinków dróg przyczyniają się do systematycznego ich rozmywania przez wody opadowe. Odcinki te, wykonane w technologii z tłucznia kamiennego należy wzmocnić destruktem asfaltowym ustabilizowanym podwójnym spryskiem. Niektóre z odcinków dróg wykazują znaczne deformacje i wypłukania nawierzchni z tłucznia kamiennego, dlatego na ich odcinkach konieczne jest odtworzenie podbudowy tłuczniowej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.12.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się