Świadczenie usług konserwacyjnych i pogotowia mieszkaniowego w budynkach Gminy Brzeg zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje usługi konserwacyjne wraz z pogotowiem mieszkaniowym dla budynków oraz lokali administrowanych przez Zamawiającego tj.: - świadczenie usług konserwacyjnych określonych w § 2 umowy, od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 do 15.15 w budynkach komunalnych zarządzanych przez Zamawiającego, zgodnie z załączonym wykazem budynków i ich powierzchni, - utrzymywanie Pogotowia Mieszkaniowego: przez pojęcie to strony rozumieją gotowość przyjęcia do realizacji przez Wykonawcę prac określonych w § 2 umowy jako awarii, w dni robocze po godzinach pracy oraz całodobowo - w okresie świąt i w dni wolne od pracy. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy, który stanowi integralną część SIWZ – załącznik nr 2 do specyfikacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się