Wykonanie Projektu Wykonawczego adaptacji pomieszczeń laboratoryjnych zlokalizowanych na poziomie piwnicy oraz Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego instalacji ciekłego azotu dla potrzeb Biobanku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

» Opis zapytania

1. Wykonanie Projektu Wykonawczego adaptacji pomieszczeń laboratoryjnych zlokalizowanych na poziomie piwnicy oraz Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego instalacji ciekłego azotu dla potrzeb Biobanku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (dotyczy budynku przy ul. Borowskiej 211).
2. Dokumentacja powinna być wykonana na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów i norm,
a także musi posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia.
3. Dokumentacja powinna zawierać :
a) projekt budowlany wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami w tym
z konserwatorskim i innymi dokumentami wymaganymi przepisami wraz z pozwoleniem na budowę (oryginał),
b) projekty wykonawcze – we wszystkich branżach w zakresie wynikającym z projektu budowlanego,
c) przedmiary robót z podziałem na branże,
d) kosztorysy inwestorskie szczegółowe z podziałem na branże,
e) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
4. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w zał. nr 7 do Siwz - wytyczne do projektów.
5. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa wzór umowy (zał. nr 6 do Siwz).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się