Wyposażanie w dedykowane instalacje oraz uruchomienie policyjnej krytej 6-stanowiskowej ćwiczebnej strzelnicy kulowej położnej na terenie Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z wyposażaniem w dedykowane instalacje oraz uruchomienie policyjnej krytej 6-stanowiskowej ćwiczebnej strzelnicy kulowej położnej na terenie Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, przy ul. Kordeckiego 36. Zakres robót w szczególności obejmuje wyposażanie: - w dedykowane instalacje oraz uruchomienie krytej ćwiczebnej;6-stanowiskowej strzelnicy kulowej, - strzelnicy i pomieszczeń zaplecza strzelnicy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji wykonawczej stanowiącej załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.01.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się