Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego - rewitalizacja i modernizacja budynków przy ulicy Kadetów 91 i 92

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego” w zakresie rewitalizacji i modernizacji budynków mieszkalnych przy ulicy Kadetów 91 i 92 realizowanego w ramach działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, finansowanego przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie na podstawie załączonych Programów Funkcjonalno–Użytkowych i Opisu przedmiotu zamówienia, kompletnych projektów budowlanych i wykonawczych z wymaganymi uzgodnieniami.
3. Projekt budowlany stanowić będzie podstawę do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę.
4. W drugiej kolejności na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji, uzyskanym pozwoleniem na budowę Wykonawca zrealizuje remont i rewitalizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zakresie części wspólnych.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.12.2018 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się