Wykonanie pomiarów kalibracyjnych AST zgodnie z wymogami normy PN-E 14181, łącznie z wykonaniem badania funkcjonalności określonej w załączniku A do normy PN-EN- 14181 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się