Budowa ścieżek rowerowych w Nowym Dworze Mazowieckim

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Budowa ścieżek rowerowych w Nowym Dworze Mazowieckim”.
CPV – 45233140-2 - Roboty drogowe,
45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych,
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie ścieżek rowerowych w następujących etapach:
a) etap I - ul. Paderewskiego – 0,71 km,
b) etap II - ul. Morawicza – 0,51 km,
c) etap III - ul. Wojska Polskiego – 1,67 km,
d) etap IV - ul. Graniczna od ul. Okunin do ul. Przemysłowej – 0,39 km.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.12.2018 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się