Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej- skateparku w miejscowości Bystry w gminie Giżycko

» Opis zapytania

Część I
Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Bystry w Gminie Giżycko – skatepark

Działki ewidencyjne nr: 3/3 obręb Grajewo
Termin wykonania zadania: 30.06.2019r.
Zakres prac:
Przewiduje się następujący zakres prac związany z budową skateparku:
a) Splantowanie i oczyszczenie istniejącego terenu, przygotowanie go pod wykonanie projektowanych nawierzchni.
b) Wytyczenie projektowanego skateparku
c) Roboty ziemne – wyprofilowanie podłoża pod projektowane nawierzchnie
d) Wykonanie warstw podbudowy z kruszywa łamanego
e) Wykonanie płyty żelbetowej wraz z jej wykończeniem i przystosowaniem do jazdy na deskorolkach
f) Montaż gotowych przeszkód ze sklejki
g) Montaż tablicy z regulaminem i elementów małej architektury
h) Humusowanie i obsianie trawą strefy bezpieczeństwa oraz terenu przyległego w niezbędnym zakresie
i) Uporządkowanie terenu.
Część II
Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Bystry w Gminie Giżycko

Działki ewidencyjne nr: 3/3 obręb Grajewo

Termin wykonania zadania: 30.06.2019r.
Zakres prac:
a) Projektowany obiekt będzie ogólnodostępnym miejscem rekreacyjno - sportowym jego składowe części to wydzielona część utwardzona kostką szarą -35m2 z wiatą drewniana 2,2x2,5m z dachem dwuspadowym krytym gontem bitumicznym w kolorze zielonym, stół z ławkami, kosz do segregacji odpadów, Tablica informacyjno - promocyjna, stojaki na rowery - 2szt., lampa solarna 4szt, nasadzenia: Świerki - 150szt., śliwa wiśniowa - 3szt. krzewy liściaste 8szt.
b) W zakres robót wchodzi : roboty ziemne wraz z utwardzeniem terenu oraz dostawa i montaż elementów małej architektury a także architektura zieleni.
Część III
TEQBALL

Działki ewidencyjne nr: 3/3 obręb Grajewo
Stół TEQBALL

Termin wykonania zadania: 30.06.2019r.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.12.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się