Powstanie Domu Dziennego Pobytu i Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS).

» Opis zapytania

I. Przedmiotem zamówienia jest: remont, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzebę utworzenia Domu Dziennego Pobytu i Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) z możliwością świadczenia usług całodobowych przy ul. Mickiewicza 36 w Dębnie wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędnym wyposażeniem, umożliwiającym użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem wraz z zastępstwem inwestorskim polegającym na uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.
II. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać następujący zakres prac:
1) Zagospodarowanie terenu.
2) Roboty budowlane - ziemne.
3) Roboty budowlane - izolacje.
4) Roboty budowlane - rozbiórki.
5) Roboty budowlane - konstrukcja.
6) Roboty budowlane - posadzki, sufity, ściany.
7) Ślusarka i stolarka.
8) Roboty budowlane - dachy.
9) Wyposażenie wewnętrzne.
10) Zakup, dostawa i montaż windy.
11) Instalacje elektryczne i teletechniczne.
12) Instalacje sanitarne – przyłącza.
13) Instalacje sanitarne zewnętrzne.
14) Instalacje wewnętrzne sanitarne.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.12.2018 | 10:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się