Budowa szkolnej hali widowiskowo- sportowej wraz z infrastrukturą na działkach nr ew. 364, 366/2, 365 położonych w miejscowości Grabów nad Pilica w gminie Grabów nad Pilicą

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest budowa hali widowiskowo-sportowej na dz. nr ewid. 364, 365 i 366/2 w
Grabowie nad Pilicą
1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Obiekt będzie budynkiem parterowym niepodpiwniczonym i będzie pełnić funkcję hali sportowo-widowiskowej
z zapleczem.
2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
2.1. WSKAŹNIKI POWIERZCHNIOWO - KUBATUROWE
Powierzchnia zabudowy 1475,89 m2
Powierzchnia całkowita 1475,89 m2
Powierzchnia netto budynku 1364,21 m2
Powierzchnia użytkowa budynku 1275,20 m2
Powierzchnia usługowa budynku 23,80 m2
Powierzchnia ruchu budynku 89,01 m2
Kubatura budynku brutto 11672 m3
2.2. PARAMETRY TECHNICZNE
Wysokość budynku: 10,44 m n.p.t. przy wejściu
Długość maksymalna 63,14 m
Szerokość maksymalna 26,26 m
3. FUNKCJA I PRZEZNACZENIE
Budynek będzie budynkiem parterowym. Główne wejście do budynku zlokalizowane w elewacji frontowej
(południowej) od strony drogi gminnej. Obiekt będzie pełnić funkcję hali sportowo-widowiskowej z zapleczem.
Obiekt posiada pełnowymiarową salę sportowo-widowiskową z trybunami przeznaczonymi dla 110 widzów.
W części wschodniej zlokalizowano zaplecze szatniowe z siłownią (pomieszczenia higieniczno-sanitarne,
szatnie z węzłami sanitarnymi oraz hol wejściowy). W części zachodniej zlokalizowano
zaplecze techniczno-magazynowe mieszczące magazyn sprzętu oraz pom. techniczne - kotłownię. Obiekt przystosowany jest do organizowania zawodów sportowych, spotkań, warsztatów, lokalnych imprez
okolicznościowych, a na co dzień będzie służył jako sala sportowa dla Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą.
Obiekt został zaprojektowany do całorocznego użytkowania.
W ramach inwestycji planuje się także budowę nadziemnego zbiornika na gaz płynny o poj. 9,2 m3, budowę
zbiornika retencyjno-odparowującego (montaż prefabrykowanego zbiornika) oraz osadnika na wody opadowe. Projektowane zbiorniki należy ogrodzić.Poza tym na terenie objętym opracowaniem projektuje się utwardzenia
ciągów pieszych i pieszojezdnych,
wyznaczenie drogi pożarowej, wyznaczenie placu manewrowego do zawracania o wym.
20,0x20,0 m. Projektowane nawierzchnie ciągów pieszych i manewrowe na terenie działki utwardzone kostką
brukową.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się