„Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych na terenie miasta Złotoryja, w formule „zaprojektuj i wybuduj” w podziale na trzy części”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa dróg rowerowych na terenie miasta Złotoryja w formule „zaprojektuj i wybuduj” w podziale na trzy części.

W zależności od odcinka zakres prac obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie lub wybudowanie dróg rowerowych lub ciągów komunikacji pieszo-rowerowej, modernizację oświetlenia, dostosowanie oznakowania pionowego i poziomego, budowę miejsc postojowych (wiat).

CZĘŚĆ 1 – Odcinek A (ul. Strefowa, Przemysłowa), Odcinek B (ul. Krzywoustego), odcinek D (Hoża), odcinek E (ul. Wojska Polskiego od ul. Hożej do ul. Nad Zalewem) oraz odcinek I (ul. Kolejowa) – wskazane odcinki wiążą się z przebudową istniejących chodników, pasów zieleni, istniejących jezdni

CZĘŚĆ 2 – Odcinek F (ul. Nad Zalewem), Odcinek H (ul. Sportowa), Odcinek J (ul. Garbarska), Odcinek O (ul. Piłsudskiego-Rynek-Basztowa) oraz odcinek M (ul. Wyszyńskiego) – wskazane odcinki wiążą się przede wszystkim z organizacją ruchu rowerowego za pomocą oznakowania poziomego i pionowego oraz zmianami organizacji ruchu drogowego

CZĘŚĆ 3 – Odcinek N (ul. Krótka) – Prace dotyczące tego odcinka polegać będą na uaktualnieniu istniejącej dokumentacji projektowej o przebieg ścieżki rowerowej i miejsce odpoczynku, które wraz z postojem taksówek i miejscami parkingowymi będzie stanowiło Zintegrowane Centrum Przesiadkowe oraz na przebudowie nawierzchni ul. Krótkiej wraz z chodnikami i oświetleniem oraz z nowym oznaczeniem poziomym i pionowym i doświetleniem przejść dla pieszych.


Zakres każdej części od 1 do 2:
• Opracowanie projektu na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z uzyskaniem zezwoleń na realizację oraz uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń, uzgodnień i opinii.
• Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o projekt wykonany przez Wykonawcę wraz ze świadczeniami niebędącymi robotami budowlanymi oraz zapewnienie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową.
Zakres części 3:
• Uaktualnienie istniejącej dokumentacji o przebieg ścieżki rowerowej i miejsce odpoczynku.
• Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o zaktualizowaną dokumentację projektową przedłożoną przez Zamawiającego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ:
- załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
- złącznik nr 11 - Opis przykładowych, szczegółowych rozwiązań
- załącznik nr 9 - Dokumentacja techniczna w tym Program Funkcjonalno-Użytkowy, zwany dalej „PFU” i dokumentacja projektowa ul. Krótkiej

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.01.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się