ROBOTY KONSERWACYJNE I REMONTOWE W KOMPLEKSACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ KOMENDĘ PORTU WOJENNEGO GDYNIA: CZĘŚĆ I: REMONT POMIESZCZENIA NR 9 –BUDYNEK NR 2/4001. ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW, OBJĘTE DECYZJĄ WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW I DECYZJĄ WOJEWODY POMORSKIEGO. MIEJSCE: GDYNIA, UL. RONDO BITWY POD OLIWĄ 1 CZĘŚĆ II: REMONT SALI SZKOLENIOWEJ Z SYSTEMEM AUDIOWIZUALNYM W ZAKRESIE BRANŻY BUDOWLANEJ, SANITARNEJ I ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU NR 19/4006 MIEJSCE: GDYNIA, UL. DICKMANA 10 CZĘŚĆ III: REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU NR 1 MIEJSCE: HEL, UL.KURACYJNA CZĘŚĆ IV: REMONT POMIESZCZEŃ PARTERU I I PIĘTRA BUD. NR 113/4001 MIEJSCE: GDYNIA, UL. RONDO BITWY POD OLIWĄ 1

» Opis zapytania

ROBOTY KONSERWACYJNE I REMONTOWE W KOMPLEKSACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ KOMENDĘ PORTU WOJENNEGO GDYNIA:
CZĘŚĆ I:
REMONT POMIESZCZENIA NR 9 –BUDYNEK NR 2/4001. ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW, OBJĘTE DECYZJĄ WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW I DECYZJĄ WOJEWODY POMORSKIEGO.
MIEJSCE: GDYNIA, UL. RONDO BITWY POD OLIWĄ 1
CZĘŚĆ II:
REMONT SALI SZKOLENIOWEJ Z SYSTEMEM AUDIOWIZUALNYM W ZAKRESIE BRANŻY BUDOWLANEJ, SANITARNEJ I ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU NR 19/4006
MIEJSCE: GDYNIA, UL. DICKMANA 10
CZĘŚĆ III:
REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU NR 1
MIEJSCE: HEL, UL.KURACYJNA
CZĘŚĆ IV:
REMONT POMIESZCZEŃ PARTERU I I PIĘTRA BUD. NR 113/4001
MIEJSCE: GDYNIA, UL. RONDO BITWY POD OLIWĄ 1
Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3a-d do SIWZ (w skład, którego wchodzi Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiar i Zestawienie materiałów).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.12.2018 | 13:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się