Wykonanie inwentaryzacji, odkrywek, koncepcji, ekspertyz, projektu budowlanego z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, badań, opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i zezwoleń, projektów wykonawczych i technologii, STWiOR, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego w ramach przebudowy części budynku B-4 Katedry i Kliniki Chirurgii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzki 51 na potrzeby utworzenia Centrum Chirurgii Doświadczalnej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonanie inwentaryzacji, badań, odkrywek, koncepcji, ekspertyz, projektu budowlanego z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, badań, opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i zezwoleń, projektów wykonawczych i technologii, STWiOR, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego w ramach przebudowy części budynku B-4 Katedry i Kliniki Chirurgii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzki 51 na potrzeby utworzenia Centrum Chirurgii Doświadczalnej na podstawie:
Opisu przedmiotu zamówienia, będącego załącznikiem do SIWZ oraz umowy
Karty ewidencyjnej zabytków architektury i budownictwa
Zakres rzeczowy zamówienia został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia zał. nr 1a i 1b do SIWZ.
Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia opisany został w projekcie umowy, stanowiącym zał. nr 5 do SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się