Budowa boiska sportowego w Jagniątkowie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa
boiska sportowego w Jagniątkowie”. Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:
1) budowę boiska sportowego - wielofukcyjnego (o wym. 37,16m x 17,94m), o nawierzchni ze sztucznej trawy, z pełnowymiarowym polem do gry w tenisa, w koszykówkę i piłkę ręczną, wraz z piłkochwytem, oświetleniem, utwardzonym dojazdem, schodami i obiektami małej architektury.
2) przebudowie istniejącego w południowo – wschodniej części działki żelbetowego muru oporowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.01.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się