Usługi w zakresie kompleksowej pielęgnacji zieleni, gospodarki drzewostanem oraz utrzymaniu elementów małej architektury na terenie miasta Człuchów

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi m.in.:
CZĘŚĆ I:
W zakresie gospodarki drzewostanem na terenie miasta Człuchów. Poprzez pojęcie gospodarki drzewostanem należy rozumieć:
1) wykonywanie cięć sanitarnych i pielęgnacyjnych drzewostanu miejskiego oraz strzyżenie jednorocznych odrostów na egzemplarzach prowadzonych w formie strzyżonej z podnośnika wraz z uprzątnięciem terenu prac i zagospodarowaniem odpadów;
2) wycinka drzew, na które Zamawiający posiada stosowne zezwolenie z terenu miasta lub Lasku Luizy, wyrobienie drewna opałowego (grubizny i gałęziówki) wraz z transportem wyrobionego drewna we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie miasta;
3) wycinka drzew nie wymagających zezwolenia wskazanych przez Zamawiającego;
4) wykonanie wycinki krzewów lub samosiejek z powierzchni wskazanych przez Zamawiającego;
5) usuwanie wywrotów i złomów z terenu miasta oraz parku;
6) frezowanie pni wskazanych przez Zamawiającego.

CZĘŚĆ II:
W zakresie kompleksowej pielęgnacji zieleni oraz utrzymaniu elementów małej architektury na terenie miasta Człuchów. Poprzez pojęcie kompleksowej pielęgnacji zieleni i utrzymania elementów małej architektury należy rozumieć:
1) wiosenne i jesienne wygrabienie terenów zielonych do całkowitego usunięcia liści, pozostałości po zimie oraz napowietrzenia trawników;
2) cykliczne koszenie terenów zieleni urządzonej tj. trawników, skwerów, polan, skarp, rowów, pasów drogowych, brzegów jezior - zależnie od tempa wzrostu trawy, w ciągu całego okresu wegetacji, wraz z zagospodarowaniem skoszonej trawy;
3) nasadzenia kwiatów sezonowych w gazonach lub rabatach gruntowych wraz z zabezpieczeniem materiału nasadzeniowego oraz pielęgnacją nasadzeń w ciągu całego okresu wegetacji, usunięciem roślin i przekopaniem gleby przed okresem zimowym;
4) podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, spulchnianie, usuwanie przekwitniętych kwiatostanów oraz usunięcie nasadzeń i przygotowanie gruntu na okres zimy wraz z zabezpieczeniem niezbędnych materiałów i środków jak: woda, sadzonki kwiatów na dwa obsadzenia, nawozy, torf, ziemia urodzajna, kora do ściółkowania, obrzeża trawnikowe (drewniane, z tworzywa sztucznego) przy rabatach gruntowych na skarpie i inne;
5) podlewanie, spulchnianie gleby, odchwaszczanie, nawożenie, uzupełnienie ściółki, cięcia korekcyjne krzewów, drzewek, bylin, pnączy zlokalizowanych na terenach zieleni urządzonej lub w gazonach;
6) wycinka podrostu, zakrzaczeń, młodocianych egzemplarzy drzew (do obwodu 20 cm) wraz z zagospodarowaniem wyciętego materiału i uprzątnięciem terenu prac;
7) wykaszanie jednorocznych siewek drzew, traw, chwastów na terenie Lasku Luizy;
8) formowanie żywopłotów;
9) koszenie wolnych od zainwestowania terenów niebędących zielenią urządzoną;
10) zbieranie papierów i innych zanieczyszczeń z terenów zieleni urządzonej na terenie miasta oraz Lasku Luizy z wyłowieniem odpadów z bagna wzdłuż kładki;
11) mycie, malowanie, naprawa ławek zlokalizowanych na terenie miasta oraz w Lasku Luizy;
12) demontaż starych i zastąpienie nowymi koszami ulicznymi;
13) zakup i montaż nowych ławek z oparciem;
14) wykonanie i ustawienie we wskazanych miejscach trzepaków i konstrukcji na linki do suszenia bielizny;
15) białkowanie ścian piaskownic i wymiana piasku w piaskownicach na terenach gminy.
16) czyszczenie pomników, obelisków w miejscach pamięci zlokalizowanych na terenie miasta;
17) gracowanie alejek w Lasku Luizy w obrębie Rodzinnej Polany.

2. Szczegółowy wykaz terenów do utrzymania zieleni został przedstawiony w załączniku nr 9 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się