Wykonywanie kompleksowych usług w zakresie bieżącego utrzymania oraz remontów gminnych i lokalnych dróg gruntowych na terenie gminy Kalinowo w 2019 roku, woj. warmińsko-mazurskie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi, polegające na dowozie własnym środkiem transportu pospółki do remontu gruntowych dróg gminnych i lokalnych na terenie gminy Kalinowo – we wskazane przez zleceniodawcę miejsca wraz z rozplantowaniem dowiezionego materiału
w miejscu dowozu, a także równanie i profilowanie dróg gruntowych przy pomocy równiarki drogowej i koparko-ładowarki. Zamawiający nie zapewnia materiałów do przewozu,
a świadczenie wyżej wymienionych usług dotyczyć będzie całego obszaru gminy Kalinowo. Odśnieżanie w okresie zimowym zostanie wykonane samochodami samowyładowczymi, równiarkami drogowymi, koparko-ładowarkami i ciągnikami rolniczymi w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. Usługi sprzętowe koparko-ładowarką oraz samochodem samowyładowczym
w zakresie bieżącego utrzymania sieci wodno-kanalizacyjnej.
Ilość materiału do przewozu i dostawy oraz ilość roboczogodzin pracy równiarki określa się szacunkowo na około:
• 12.000 ton pospółki, o parametrach odpowiednich do wykonywania drogowych nawierzchni żwirowych
• 4000 ton kruszywa łamanego 0-31,5 mm ( 70% kruszywa łamanego)
• 500 roboczogodzin pracy równiarki drogowej
• 600 roboczogodzin pracy koparko-ładowarki
• 75 roboczogodzin pracy samochodu samowyładowczego
• 300 roboczogodzin pracy ciągnika rolniczego z osprzętem

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się