Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek budowlanych ulic: Eichendorfa i Z. Nałkowskiej w m. Otmice

» Opis zapytania

. Przedmiot zamówienia stanowi budowę kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych Gminy Izbicko w obrębie osiedla domów jednorodzinnych w m. Otmice.
Zakres robót obejmuje drogi gminne w m. Otmice:
• droga nr 105113 O, ul. Z. Nałkowskiej – dz. nr :555/1, 555/2 i 615
• droga bez numeru, ul. Eichndorfa – dz. nr: 615,
W zakres budowy wchodzi:
• Budowa kanalizacji deszczowej,
• Przebudowa dróg gminnych, o nawierzchniach gruntowych wzmocnionych tłuczeniem, tłuczniowych oraz wykonywanych w technologii powierzchniowego utrwalenia,
• Budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej,
• Budowa ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej wibroprasowanej
Podłoże korpusu dróg stanowią grunty przepuszczalne – piaski – kat. Gruntu G-1.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych /STWiOR/ stanowiące załączniki do SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.01.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się