Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie w zakresie budynku przy ul. Ołówkowej 15 w ramach projektu pt. Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B

» Opis zapytania

A/ prace wynikające z audytu energetycznego:
- częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z remontem elewacji,
- wykonanie izolacji ścian fundamentowych,
- remont pokrycia dachowego,
- doposażenie lokali w wewnętrzną instalację c.o. i c.w.u.
- zakup i montaż kotła gazowego dla potrzeb instalacji c.o. i c.w.u.
B/ Prace pozaaudytowe:
- remont balkonów,
- remont kominów,
- remont klatki schodowej,
- adaptacja pomieszczenia technicznego,
- zakup i montaż nowej tablicy z numerem porządkowym na budynek (typ tablicy należy uzgodnić z
Zamawiającym),
- zakup i montaż uchwytu na flagi przed wejściem do klatki schodowej,
- zakup i montaż nowej tablicy ogłoszeniowej na klatce schodowej, aluminiowej z przesuwnymi drzwiami,
zamykanej na klucz o wymiarach 100x80 cm – szt. 1,
- zakup i montaż tablicy pamiątkowej,
- zastosowanie udogodnień dla osób niepełnosprawnych,
- doposażenie budynku mieszkalnego w instalację domofonową,
- wymiana zew. opraw oświetleniowych na elewacji na nowe z zastosowaniem czujników zmierzchu dla
oświetlenia przy wejściu do budynku,
- wymiana wew. opraw oświetleniowych na nowe z zastosowaniem czujników zmiechrzowo - ruchowych,
- wymiana instalacji elektrycznej WLZ zasilającej lokale mieszkalne zgodnie z projektem technicznym i
warunkami przyłączenia do sieci dystrybucyjnej
- doposażenie lokali w dodatkowy obwód elektryczny na potrzeby płyty grzewczej i innych urządzeń kuchennych
zgodnie z projektem technicznym i warunkami przyłączenia do sieci dystrybucyjnej
- zagospodarowanie terenu.
C/ Dodatkowo należy wycenić:
- wykonanie prac elektrycznych wskazanych w warunkach technicznych przyłączenia do sieci dystrybucyjnej,
lok. nr 2:
- wzmocnienie belek podłogowych, wypoziomowanie posadzki płytą OSB na powierzchni 36 m2 oraz ułożenie
paneli w pokoju, w kuchni i łazience ułożenie gresu na płycie wodoodpornej, w pomieszczeniu łazienki okładzina
ceramiczna do wys. 2 m.
- wymianę drzwi wejściowych do lokalu na drzwi bezpieczne.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.01.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się