Budowa dwustronnej ścieżki rowerowej z chodnikiem etap I od km 0+992 do 1+448,85 km wraz z przebudowa oświetlenia ulicznego w Daszewicach ul. Poznańska ( część gminna).

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane:
Budowa dwustronnej ścieżki rowerowej z chodnikiem etap I od km 0+992 do 1+448,85 km wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w Daszewicach ul. Poznańska ( część gminna).
ZAKRES ROBÓT:
1) budowa chodnika, i ścieżki rowerowej dwustronnej
2) budowa zjazdów,
3) przełożenie słupów oświetlenia drogowego
Wraz z robotami towarzyszącymi, oznakowaniem robót w terenie, obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą oraz ochroną geodezyjnych punktów poligonowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki :
- Przedmiar robót – załącznik nr 8 do SIWZ .
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9 do SIWZ
- Dokumentacja projektowa – załącznik nr 10 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.12.2018 | 11:50


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się