Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno w ramach przedsięwzięcia "Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej" Faza II.

» Opis zapytania

Dokończenie robót obejmujących zadanie pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno” w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym
w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” Faza II wykonywanych przez innego Wykonawcę, które zostały przerwane wskutek odstąpienia przez Zamawiającego od umowy. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III SIWZ tj. w OPZ - "Opis przedmiotu zamówienia"

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.01.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się