Rozbiórka schodów terenowych na stadionie sportowym przy ul. Kusocińskiego w Wałbrzychu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka istniejących schodów terenowych na terenie stadionu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Kusocińskiego w Wałbrzych, stanowiąca pierwszy etap zadania, mającego na celu poprawę funkcjonalności komunikacji, bezpieczeństwa oraz estetyki obiektu. W ramach przedmiotu zamówienia planowane jest wyburzenie trzech ciągów schodowych nr 1, 2 i 3 wybudowanych w latach 70 tych XX wieku. Znajdują się one przy południowej granicy działki, na stromej skarpie, biegnącej pomiędzy trybunami. Różnica wysokości – ok. 5 m. Schody stanowią jednolite betonowe ciągi piesze, składające się z różnej liczby biegów schodowych oddzielonych spocznikami. . W ramach realizacji niniejszego zamówienia nie przewiduje się remontu oraz budowy nowych schodów objętych Dokumentacją techniczną - Opisem robót budowlanych. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z warunkami, w jakich będą realizowane roboty i dokonał wizji lokalnej miejsca, w celu uzyskania informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi demontażu

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się