Budowa świetlicy wiejskiej w Nowosiedlicach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące budowę świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Nowosiedlicach, dz. nr ew. gr. 88/1, w następującym zakresie:
a) nawierzchnie drogowe
b) przyłącze wodociągowe
c) przyłącze kanalizacyjne
d) budynek świetlicy – roboty konstrukcyjno – architektoniczne wraz z instalacjami
e) oświetlenie zewnętrzne
f) plac zabaw
g) elementy małej architektury
Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie robót budowlanych polegających na budowie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ew. gr. 88/1, obręb Nowosiedlice.
Parametry budynku świetlicy:
- powierzchnia użytkowa budynku – 140,79 m2
- kubatura budynku – 826 m3

Budynek świetlicy został zaprojektowany jako obiekt jednokondygnacyjny:
- niepodpiwniczony, na planie prostokąta o wym. 8,50 x 19.82
- z przylegającym zadaszonym tarasem o wymiarach 4,00 x 7,00 m,
- z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 30O, przykrytym dachówką ceramiczną karpiówką.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.01.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się