Opracowanie dokumentacji projektowej na roboty branży instalacyjnej i budowlanej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na wykonanie robót – dotyczy budynków zarządzanych przez Spółkę „ADM”

» Opis zapytania

Zamówienie zostało podzielone na 3 zadania (części) :

Zadanie Nr 1: opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę i przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej oraz wyposażenie lokalu mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej 6/4 w Bydgoszczy w etażowe ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową wraz z kotłem gazowym 2-funkcyjnym.
Zadanie Nr 2: opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę i przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej oraz wyposażenie lokalu mieszkalnego przy ul. Żółwińskiej 4/3 w Bydgoszczy w etażowe ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową wraz z kotłem gazowym 2-funkcyjnym oraz wentylację łazienki.
Zadanie Nr 3: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji lokalu mieszkalnego przy ul. Zbożowy Rynek 11/2 w Bydgoszczy obejmującej zmianę funkcji pomieszczeń polegającą na wydzieleniu w obrębie lokalu pomieszczenia przedpokoju i łazienki z w.c. oraz wykonanie ogrzewania gazowego i c.w.u. z kotła gazowego 2-funkcyjnego wraz z wyposażeniem w kocioł c.o. Uwaga: Budynek położony jest w strefie ochrony zabytków Stare Miasto, wpisany do Rejestru Zabytków pod nr A/969.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się