Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni gruntowej i żwirowej w 2019 roku

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Konserwacja dróg (żwirem, mieszanką optymalną, gruzem betonowym i żużlem na terenie Gminy Szczytno) w celu:
- likwidacji zapadlisk powstałych wskutek wypłukania nawierzchni żwirowej lub żużlowej przez opady atmosferyczne,
- likwidacji przerwania nawierzchni wskutek użytkowania dróg (przerwania podłużne – koleiny i przerwania poprzeczne).
Do wykonania nawierzchni żwirowych należy użyć mieszanki o uziarnieniu 0/31,5 mm, której krzywa uziarnienia mieści się między krzywymi dobrego uziarnienia.
2. Zakres usługi obejmuje:
- dowóz i rozłożenie 4.200 ton żwiru, 1.000 ton mieszanki optymalnej, 600 ton gruzu betonowego oraz 3.500 ton żużlu (wartość oferty stanowi sumę wartości żwiru, mieszanki optymalnej, gruzu betonowego oraz żużlu paleniskowego).
3. Cena jednostkowa 1 tony przywozu i rozłożenia żwiru o uziarnieniu 0/31,5 mm winna zawierać:
- koszt zakupu żwiru,
- koszt transportu,
- koszt rozłożenia i wyrównania.
4. Cena jednostkowa 1 tony przywozu i rozłożenia mieszanki optymalnej (kruszywo łamane frakcja 0/31,5 mm – 50/30) winna zawierać:
- koszt zakupu mieszanki optymalnej,
- koszt transportu,
- koszt rozłożenia i wyrównania.
5. Cena jednostkowa 1 tony przywozu i rozłożenia gruzu betonowego o średnicy o uziarnieniu 0/63,0 mm winna zawierać:
- koszt zakupu gruzu betonowego,
- koszt transportu,
- koszt rozłożenia i wyrównania.
6. Cena jednostkowa 1 tony przywozu i rozłożenia żużlu winna zawierać:
- koszt transportu z kotłowni na terenie miasta Szczytno,
- koszt rozłożenia i wyrównania.
7. Koszty zakupu żwiru, mieszanki optymalnej i gruzu betonowego ponosi Wykonawca, natomiast koszty zakupu żużlu Zamawiający.
8. Usługa powinna byś wykonywana jednocześnie minimum dwoma samochodami ciężarowymi przystosowanymi do przewozu przedmiotu zamówienia i sprzętem do wyrównania przywiezionego materiału do naprawy drogi. Rozłożenie materiału na naprawianej drodze powinno nastąpić w ciągu 4 godzin od przywiezienia materiału.
1) Termin wykonania zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie według indywidualnych zleceń dokonywanych przez pracownika Urzędu Gminy Szczytno.
2) Wykonawca do realizacji zlecenia przystąpi w ciągu 24 godzin roboczych od otrzymania zgłoszenia telefonicznego lub mailowego.
9. Zamawiający Zastrzega sobie prawo do zmiany ilości żwiru, mieszanki optymalne, gruzu betonowego i żużlu wskazanego w zakresie usługi, stosując zamiennie żwir, mieszankę optymalną, gruz lub żużel.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2018 | 09:15


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się