Remont dachu budynku biurowego w Bolesławcu przy ul. Chrobrego nr 3

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych, polegających na remoncie dachu budynku biurowego, zlokalizowanego przy ul. Chrobrego nr 3
w Bolesławcu.

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:

roboty demontażowe i rozbiórkowe,
remont dachu i kominów, przebudowę lukarn,
wstawienie okien w lukarnach,
docieplenie dachu pod poddaszem za pomocą wełny mineralnej niepalnej,
wymianę rynien i rur spustowych,
montaż obróbek blacharskich, płotków śniegowych,
zabezpieczenie ogniochronne drewnianego stropu poddasza.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót umowa oraz projekt budowlany, projekty wykonawcze wraz z informacją BIOZ i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
UWAGA:
Dokumentacja projektowa dotyczy przebudowy i remontu całego budynku biurowego i zawiera większy zakres robót niż zakres robót określony w przetargu. Przedmiotem niniejszego postępowania jest remont dachu i należy wycenić pozycje o których mowa przedmiarze robót.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się