Powrót

Zakup foteli obrotowych oraz krzeseł konferencyjnych - ZADANIE NR 2

» Opis zapytania

Zakup foteli obrotowych oraz krzeseł konferencyjnych dla potrzeb Zakładu Linii Kolejowych w Opolu.

ZADANIE NR 2 - FOTEL BIUROWY OBROTOWY Z ATESTEM DO 150 KG - 49 SZT.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty został w załączniku 2b do Umowy.

Dostawy będą realizowane na koszt Wykonawcy na warunkach określonych w Projekcie Umowy.

Wykonawcy mają obowiązek zapoznania z zapisami Umowy.

Wykonawcy mają obowiązek dołączyć do oferty n/w dokumenty:
1. Atest Badań Wytrzymałościowych;
2. Karta charakterystyki produktu;
3. Oświadczenie o akceptacji zapisów postępowania zakupowego;
4. Pełnomocnictwo do złożenia oferty

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Meble i wyposażenie pomieszczeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się