Naprawa kosiarki spalinowej Forest Jet model BR28 (USA)

» Opis zapytania

Naprawa awaryjna gąsienicowej kosiarki spalinowej Forest Jet model BR28 (USA)zgodnie z OPZ. Kosiarka uszkodzona w wyniku pożaru.

Wraz z ofertą (zał. nr 4 do SIWZ) proszę złożyć następujące dokumenty:
1. KRS /CEIDG
2. Pełnomocnictwo do złożenia oferty elektronicznej (zał. nr 2 do SIWZ)
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakupowym i braku podstaw do odrzucenia oferty (zał.nr 3do SIWZ)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się