Budowa parkingu i drogi dojazdowej do boisk sportowych na Osiedlu Przylesie - I etap

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę parkingu i drogi dojazdowej do boisk sportowych na Osiedlu Przylesie – I etap.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa składająca się z projektu budowlanego, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

UWAGA:
Przedmiot zamówienia nie obejmuje całości prac, które są opisane w załączonej dokumentacji projektowej.
Zamówienie obejmuje tylko część robót i dlatego w pierwszej kolejności należy zapoznać się z zakresem robót, który oznaczony jest na planie sytuacyjnym – zał. Nr 1 do niniejszej SIWZ. Elementy wykreślone nie podlegają niniejszemu zamówieniu.
Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się