Usługi naprawy i przeglądów okresowych w maszynie Komptech Crambo 3400 E

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług obejmujących:
- naprawy bieżące,
- okresowe przeglądy techniczne oraz czynności konserwacyjnych (przy 6000, 6500, 7000, 7500, 8000, 8500 motogodzin),
przy maszynie Komptech Crambo 3400 E, należącej do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o. w zakresie zapewniającym jej pełną sprawność techniczną w roku 2019. Maszyna jest częścią instalacji biokompostowni zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Meteorytowej 3.
Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia oraz tabele prac konserwacyjnych stanowią załączniki do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się