Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych położonych we Wrocławiu.

» Opis zapytania

Niniejsze postępowanie stanowi część zamówienia na remonty pustostanów w zasobie mieszkaniowym zarządzanym przez Zamawiającego. Przedmiotowe postępowanie podzielone jest na 2 ZADANIA i będzie realizowane w lokalach mieszkalnych (pustostanach) położonych we Wrocławiu przy: ZADANIE I – ul. Stefana Żeromskiego: 86/12 i 32/11, ZADANIE II – ul. Jedności Narodowej 153/9. Zakres prac w poszczególnych lokalach obejmuje m. in.: 1) roboty murarsko-tynkarskie, podłogowe, posadzkarskie i okładzinowe, stolarskie, malarskie, 2) roboty w zakresie instalacji sanitarnych wraz z konieczną wymianą osprzętu, 3) roboty w zakresie instalacji elektrycznych wraz z konieczną wymianą osprzętu, 4) opracowanie projektu budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz wykonanie na ich podstawie ogrzewania etażowego z kotłem elektrycznym (ZADANIE II), 5) wykonanie dokumentacji powykonawczej dla każdego lokalu mieszkalnego w zakresie określonym w § 3 ust. 1 pkt 17) każdego z wzorów umów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się