Świadczenie usług przeglądów, konserwacji i napraw dźwigów osobowych i towarowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35

» Opis zapytania

1. Świadczenie usług przeglądów, konserwacji i napraw dźwigów osobowych i towarowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu,
ul. Parzęczewska 35
2. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem CPV: 50.53.14.00-0.
6.3. Zakres prac obejmuje:
a) Przeglądy konserwacyjne dźwigów w zakresie i sposobie ustalonym obowiązującymi przepisami prawa ( tj. ustawą o Dozorze technicznym z dnia 12.12.2000 r . - określająca zasady zakres i formy dozoru technicznego. i rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30.10.2018 roku, w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji transportu bliskiego- określającym ogólne warunki eksploatacji), dokumentacją techniczno – ruchową i przepisami Urzędu Dozoru Technicznego o budowie i eksploatacji elektrycznych dźwigów pionowych.
b) Zapewnienie pogotowia dźwigowego gwarantującego interwencję w przypadku awarii dźwigu w dni robocze i święta, przez całą dobę.
c) Wykonywanie napraw,
d) Uczestnictwo w badaniach okresowych dźwigów przeprowadzanych przez rzeczoznawcę Urzędu Dozoru Technicznego raz do roku lub częściej w przypadku takiej konieczności częściej.

4. Wykaz dźwigów objętych zamówieniem:

Lp. /Rok budowy /nr rej /nr fabryczny / ilość przystanków /udźwig
1. /1982 / 31140001375 /A-12172 / 4 /1000 kg
2. /2005 / 3114002867 /OH-100302 / 2 /1000 kg
3. /1964 / 3114002511 /10963 /2 / 100 kg
4. /1979 / 3114062411 /A4247 /4 /500 kg
5. /2011 / 3114004092 /OH-1600 518 / 4 /1600 kg
6. /2016 / 31140005564 /OH-1600 665 /3 /1600 kg

5. Dokumentacja techniczno- ruchowa ( Książki rewizji ) dźwigów są dostępne do wglądu u Zamawiającego. Usługi napraw i pogotowia dźwigowego będące przedmiotem zamówienia realizowane będą w oparciu o telefoniczne zgłoszenie przez pracownika Działu Technicznego, określające rodzaj usługi.
6. Świadczenie usług przeglądów konserwacyjnych odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego, raz w miesiącu oraz na każde wezwanie Zamawiającego- zgodnie z terminami określonymi przez Dozór Techniczny. Zamówienie o wartości poniżej 221 000 Euro.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.12.2018 | 11:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się