Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych im. Jana Wendy w Plaskoszu k.Tucholi, II etap

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest: Budowa siedziby Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych im. Jana Wendy w Plaskoszu k/Tucholi - I etap:


1.1 Budowa dwóch małych wiat drewnianych na osiach: „rogacz-lis” jedna wiata, „dzik”- jedna wiata, kat. obiektu VII).
Planowana inwestycja wykonana będzie w konstrukcji drewnianej. Posadowienie bezpośrednie w postaci stóp fundamentowych.
Charakterystyczne parametry techniczne

• Powierzchnia zabudowy: 9,64 m²;
• Wymiary w rzucie: 6,19 x 3,18 m;
• Kubatura: 54,97 m³;
• Wysokość: około 3,13 m
• Liczba poziomów: 1;
• Technologia: konstrukcja drewniana;
• Funkcja: wiata.


1.2 Budowa utwardzeń i parkingów.
Zaprojektowano parkingi, place, ścieżki komunikacyjne oraz podłogi w wiatach z kostki brukowej bez fazy zgodnie z załączonym planem zagospodarowania CSS LP.

1.3 Budowa zewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
Projektowana zewnętrzna instalacja wodociągowa ma obsługiwać następujące obiekty:
- istniejący budynek administracyjno - socjalny (sekretariat);
- 1 budynek mieszkalny jednorodzinnych (gościnny);
- dobudowywaną wiatę do istniejącego budynku Kniejówki.
Projekt obejmuje przewód od studni, do w/w obiektów. Dokładna trasa jak i średnica przewodów podana została na rysunkach technicznych projektu.
Woda do obiektów budowalnych doprowadzana będzie ze studni.
Odprowadzenie nieczystości ciekłych z budynków odbywać się będzie do projektowanego zbiornika na nieczystości płynne. Zbiornik o pojemności 10 m33, obsługiwać ma: budynek mieszkalny jednorodzinny (gościnny) oraz istniejący budynek administracyjno - socjalny (sekretariat) i budynek Kniejówki.

1.4 Remont istniejących konstrukcji drewnianych na terenie konkurencji sześcioboju myśliwskiego

Zaplanowano remont następujących konstrukcji drewnianych:
- budki dużej na konkurencji Krąg Myśliwski,
- budki małej na konkurencji Krąg Myśliwski,
- 3 stanowisk dla sędziów,
- 4 przesłon na osiach strzeleckich,
- 3 przesłon na konkurencji Przeloty,
- 12 palisad przy kulochwytach osi myśliwskich,
- 420 mb płotków ozdobnych.
Zaplanowano wykonanie elementów konstrukcji drewnianych wkopanych w podłoże z dębu; pozostałe z modrzewia. Całość dwukrotnie olejowana olejem do konserwacji drewna.

1.5 Budowa konstrukcji drewnianych na terenie konkurencji sześcioboju myśliwskiego.
- przesłona przy konkurencji Krąg Myśliwski o wymiarach 15 m szerokości 4 metrów wysokości.
- budowa zabezpieczeń nad kanałami na konkurencjach Zając i Dzik

1.6 Remont istniejących budowli betonowych na terenie konkurencji sześcioboju myśliwskiego.
- konkurencja Oś Myśliwska: wymiana stalowych okiennic na rolety antywłamaniowe koloru brązowego poruszane elektrycznie i ręcznie; odmalowanie drzwi, odmalowanie budynku w środku i na zewnątrz; wymiana pokrycia dachu (papa termozgrzewalna kolor czerwony, grubość min. 5 mm), renowacja schodów wraz płotkami.
- konkurencja Przeloty: demontaż istniejącej wieży.
- konkurencja Zając: odmalowanie budynku w środku i na zewnątrz, odmalowanie włazów i drzwi, renowacja schodów i ścieżki z płyt jumbo oczyszczenie i odmalowanie szyn na których porusza się makieta zająca, wykonanie ścianek oporowych na fundamencie zbrojonych zaizolowanych z ławą betonową w miejscu istniejących palisad zapobiegających osuwaniu się ziemi.
- konkurencja dzik: odmalowanie budynku w środku i na zewnątrz, odmalowanie włazów i drzwi, renowacja schodów z płyt jumbo, wykonanie ścianek oporowych na fundamencie, zbrojonych zaizolowanych z ławą betonową w miejscu istniejących palisad zapobiegających osuwaniu się ziemi.
- konkurencja Rogacz/Lis: przystosowanie budynku do zamontowania tarczociągu bocznego, odmalowanie budynku w środku i na zewnątrz, odmalowanie włazów i drzwi, wykonanie ścianek oporowych na fundamencie zbrojonych zaizolowanych z ławą betonową w miejscu istniejących palisad zapobiegających osuwaniu się ziemi. Zasypanie żwirem kanału wzdłuż kulochwytu.
1.7 Budowa toru dla tarczociągu bocznego na konkurencji Rogacz/Lis.
Zaplanowano budowę toru w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla 3 stanowisk.
2. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia zostały zawarte w:
- Załączniku 2 - Projekt wykonawczy:
2.1 Załącznik nr 2 A projekt wykonawczy branży budowlanej,
2.2 Załącznik nr 2 B projekt wykonawczy branży sanitarnej,
2.4 Załącznik nr 2 D projekt wykonawczy zagospodarowania terenu – sieci zewnętrzne,
- Załączniku nr 3 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych branży budowlanej , sanitarnej i drogowej,
- Załączniku nr 4 - Przedmiary robót branży budowlanej , sanitarnej i drogowej,
- Załączniku nr 5 - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ,
- Załączniku nr 6 - Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo – wodne.
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się