Budowa drogi leśnej na działkach nr 261/4, 268/4, 269/4, 272/1, 273/1, 274/4, 278/2, 278/3, 279, 280, 281 i 282/1 obręb Żeliszewo gm. Recz – kontynuacja robót przerwanych wraz z robotami poprawkowymi.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Budowa drogi leśnej na działkach nr 261/4, 268/4, 269/4, 272/1, 273/1, 274/4, 278/2, 278/3, 279, 280, 281 i 282/1 obręb Żeliszewo gm. Recz kontynuacja robót przerwanych wraz z robotami poprawkowymi.

3.1 Planowana droga położona jest na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa i zarządzanych przez nadleśnictwo Choszczno. Planowane prace – są pracami poprawkowymi po poprzednim Wykonawcy, który nie wykonał ich zgodnie z dokumentacją wykonawczą

3.2 Parametry techniczne projektowanej:
Podstawowe parametry drogi:
Prędkość projektowa 30 km/h
Szerokość jezdni 2,80 m
Szerokość poboczy 2x1,10 m
Obciążenie 100 kN/oś.
Długość drogi: 3 134,6 m
Nawierzchnia drogi o szerokości 3,5 metra wykonana z dwóch pasów prefabrykowanych wielootworowych płyt jombo. Płyty będą układane w dwóch pasach o szerokości 1,0 m w odsunięciu od siebie o 0,80 m. Pas pomiędzy nimi i pobocza o szerokości 1,10 m utwardzone będą mieszanką optymalną w proporcji 1:1 z pospółki i kruszywa łamanego 0/31,5 mm pochodzące z przekruszenia skały litej.
Dodatkowo na poszerzeniach i w obszarze skrzyżowań zaprojektowano nawierzchnie wykonaną z kruszywa 0/31,5 powstałą z przekruszenia skały litej.
Uwaga!!
Przy realizacji prac należy zastosować płyty żelbetowe Yomb, które przeniosą obciążenie 100 kN/oś przy zastosowaniu przewidzianej w projekcie podbudowy. Wymaga się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do prac, przedstawił dokumenty jakościowe potwierdzające, że materiał przewidziany do wbudowania spełnia w/w wymóg i pozostałe wymagania STWIOR oraz dokumentacji wykonawczej, między innymi aprobatę techniczną IBDiM i deklarację zgodności.
Płyty pochodzące z rozbiórki Wykonawca ma obowiązek przewiezienia na paletach magazynowych na teren składnicy ZSLP w Ognicy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się