Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Łęcznej

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zapewnienia prawidłowego i bezawaryjnego działania infrastruktury technicznej w SPZOZ w Łęcznej, w szczególności poprzez utrzymanie urządzeń medycznych w pełnej sprawności technicznej, wykonywanie okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i napraw przy użyciu oryginalnych i fabrycznie nowych części zamiennych, przygotowanie ekspertyz stanu technicznego i orzeczeń technicznych, kontrola podłączeń instalacji zasilających, prowadzenie dokumentacji technicznej w zakresie paszportów technicznych oraz raportów serwisowych, kontrola software, aktualizacja oprogramowania , kod wg CPV 50400000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych
i precyzyjnych .
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi odpowiednio załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych
  • Serwis sprzętu medycznego

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się