Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zawisty-Wity

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest „ Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zawisty-Wity”.
2. Zakres robót obejmuje między innymi:
1) roboty pomiarowe i przygotowawcze;
2) roboty ziemne;
3) podbudowa betonowa-stabilizacja podłoża cementem;
4) nawierzchnia;
5) roboty wykończeniowe;
Na przedmiotowej drodze o łącznej długości 380,00 mb planuje się:
- wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4cm – warstwa ścieralna - AC 11S,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4cm - warstwa wiążąca- AC 16W,
- wykonanie podbudowy betonowej - stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka do Rm = 5MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm,
- wykonanie opaski żwirowej z kruszywa naturalnego z dod. 35% łamanego szerokość 0,50m,
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.01.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się