Obsługa eksploatacyjna i konserwacyjna systemu grzewczego i systemu wentylacji kotłowni oraz obsługa konserwacyjna urządzeń klimatyzacyjnych sali konferencyjno-wystawowej Palmiarni Poznańskiej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest obsługa eksploatacyjna i konserwacyjna systemu grzewczego i systemu wentylacji kotłowni oraz obsługa konserwacyjna urządzeń klimatyzacyjnych sali konferencyjno-wystawowej Palmiarni Poznańskiej.
Zakres zamówienia obejmuje:
a) pełną obsługę eksploatacyjną systemu grzewczego Palmiarni Poznańskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, Instrukcją Obsługi Systemu Ogrzewania Palmiarni Poznańskiej oraz SIWZ;
b) obsługę konserwacyjną systemu wentylacji i klimatyzacji.
W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest:
a) prowadzić ciągłą kontrolę porównawczą informacji podawanych przez system monitorowania kotłowni z rzeczywistymi warunkami panującymi w pawilonach Palmiarni;
b) wykonywać obowiązkowe obchody pawilonów w celu kontroli:
- temperatur,
- ewentualnych przecieków w sieci c.o.,
- ewentualnych ubytków oszklenia pawilonów.
c) utrzymywać ład i porządek w pomieszczeniach kotłowni;
d) niezwłocznie przystąpić do usuwania awarii systemu grzewczego i sieci c.o. stwierdzonych w trakcie wykonywania umowy;
e) dokonywać konserwacji obsługiwanego systemu grzewczego i sieci c.o.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.12.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się