Rozbudowa skrzyżowania 2-ch dróg wojewódzkich: ul. Chełmońskiego (DW 579) i ul. Żyrardowskiej (DW 719) w Grodzisku Mazowieckim

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa skrzyżowania 2-ch dróg wojewódzkich: ul. Chełmońskiego (DW 579) i ul. Żyrardowskiej (DW 719) w Grodzisku Mazowieckim
W projekcie przewidziano wykonanie poszerzenia wlotu z ul. Chełmońskiego po stronie zachodniej jezdni w miejscu istniejącego rowu. Po stronie południowo wschodniej skrzyżowania zaprojektowano poszerzenie jezdni ul. Żyrardowskiej wraz ze zwiększeniem promienia łuku krawędzi jezdni. Projektowane poszerzenie zapewni możliwość wykonania bezkolizyjnego skrętu w prawo z ul. Chełmońskiego w ul. Żyrardowską.
Zaprojektowano budowę odwodnienia jezdni oraz przebudowę sieci energetycznych i teletechnicznych, a także sygnalizacji świetlnej
Ogólny zakres rzeczowy robót:
- roboty rozbiórkowe: frezowanie nawierzchni jezdni – ok. 1326 m2,
- rozbiórka: krawężników – ok. 293 m, obrzeży chodnikowych – ok. 303 m, nawierzchni
chodników i zjazdów – ok. 518 m2
- budowa jezdni ( z podbudową, krawężnikiem, wzmocnieniem siatką stalową,
nawierzchnią asfaltową) – ok. 1300 m2
- budowa chodników - ok. 315 m2, remont chodnika – ok. 200 m2
- budowa zjazdów - ok. 77 m2
- umacnianie skarp rowu
- budowa kanalizacji deszczowej: rury Ø 315 mm – ok. 54m, Ø 200mm – ok. 20,5 m,
studnie rew. Ø 1200 mm bet. – 3 kpl. Ø 1400 mm – 2 kpl., wpusty ściekowe – 6 kpl.,
- przebudowa linii energetycznych i oświetlenia
- organizacja ruchu – oznakowanie poziome i pionowe oraz sygnalizacja świetlna
Szczegółowy zakres robót objętych umową określony jest w dokumentacji projektowej stanowiącej zał. nr 9 do SIWZ i 10 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się