Przebudowa, rozbudowa (w miejscu istniejących budynków gospodarczych) oraz zmiana sposobu użytkowania domku gotyckiego tzw. "Cukierni" na funkcję użyteczności publicznej - bibliotekę publiczną oraz budowa muru ażurowego.

» Opis zapytania

Przebudowa, rozbudowa (w miejscu istniejących budynków gospodarczych) oraz zmiana sposobu użytkowania domku gotyckiego tzw. "Cukierni" na funkcję użyteczności publicznej - biblioteki publicznej oraz budowy muru ażurowego wraz z dojściami, dojazdami, zielenią i miejscem na odpady.
Przeprowadzenie prac konserwatorskich elewacji domku gotyckiego tzw. "Cukierni" wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej,
Zakres robót obejmuje:
- roboty ziemne, żelbetowe i murowe
- stropy
- ślusarka okienno - drzwiowa
- podłoża i posadzki
- tynki, okładziny ścian, malowanie
- dach - pokrycie
- elewacja
- zagospodarowanie terenu
- wyposażenie
- kotłownia ST 3.30
- detekcja gazu
- przyłącze wodociągowe - ST 3.50
- sieć wodociągowa - ST 3.50
- przyłącze kanalizacji sanitarnej - ST 3.50
- sieć kanalizacji sanitarnej - ST 3.50
- wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej - ST 3.30
- wewnętrzna instalacja wodociągowa - ST 3.30
- instalacja co
- wentylacja mechaniczna
- rozdzielnia RG
- instalacja oświetlenia
- instalacje gniazd 230V
- instalacja odgromowa
- instalacja wyrównawcza
- instalacja słaboprądowa

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.01.2019 | 09:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się