Budowa masztów sygnalizacyjnych na akwenach wodnych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa masztów sygnalizacyjnych na akwenach wodnych w ramach programu Stworzenie systemu bezpieczeństwa na akwenach wodnych w ramach Pro-jektu Bezpieczny MOF
1) budowa 4 punktów systemu sygnalizacyjnego powiadamiania na wodzie w lokalizacjach wskazanych poniżej:
a) Jezioro Ukiel, działka nr 45-271/15, Punkt Systemu Sygnalizacyjnego 1 (PSS1)
b) Jezioro Skanda, działka nr 150-4 , Punkt Systemu Sygnalizacyjnego 2 (PSS2)
c) Jezioro Kortowskie działka nr 55-12 Punkt Systemu Sygnalizacyjnego 3 (PSS3)
d) Jezioro Ukiel, rejon Gutkowa działka nr 142-138 Punkt Systemu Sygnalizacyjnego 4 (PSS4)
2) przebudowa istniejącego punktu systemu sygnalizacyjnego celem ujednolicenia całego systemu 5 punktów. Lokalizacja istniejącego punktu: Budynek kapitanatu nad Jeziorem Ukiel, Punkt Systemu Sygnalizacyjnego 5 (PSS5)
3) Włączenie punktów sygnalizacyjnych do systemu sygnalizacji
2. Projektowany System Sygnalizacyjny przeznaczony jest do informowania i ostrzegania użytkowników akwenów o aktualnie panujących warunkach pogodowych oraz zbliżających się niebezpiecznych zmianach warunków atmosferycznych.
3. Szczegółowy zakres prac określony jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, o których mowa w art. 31 ustawy. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót (załącznik pomocniczy) stanowią załączniki nr 3 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się