Przebudowa stacji uzdatniania wody w Oporowie

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie stacji uzdatniania wody w Oporowie, zlokalizowanej na działkach o numerach: 131/3, 131/5, 132, 133/4 – obręb Oporów, gmina Oporów. Zakres robót obejmuje m.in.:
- przebudowę budynku SUW,
- przebudowę osadnika na popłuczyny na odstojnik wód popłucznych o pojemności czynnej 20 m3 wraz z przepompownią popłuczyn,
- wybudowanie zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemności 230 m3,
- wykonanie zbiornika na ścieki technologiczne pochodzące z chlorowni,
- przebudowę obudowy studni głębinowej Nr 1 i studni Nr 2 wraz z wymianą pomp, rurociągów, i armatury,
- wymianę istniejących rurociągów między obiektowych,
- przebudowę istniejącej technologii na SUW,
- utwardzenie terenu z kostki brukowej betonowej (dojazd i dojścia do budynku SUW oraz studnii),
- instalację elektryczną przebudowywanej stacji uzdatniania wody (m.in. rozdzielnia główną stacji wodociągowej, linie i trasy kablowe, instalacja oświetlenia, instalacja odgromowa, instalacja zasilania urządzeń technologicznych).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się