Nowe przestrzenie zdarzeń - zagospodarowanie skweru przy ul. Bernardyńskiej w Tarnowie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Nowe przestrzenie zdarzeń - Zagospodarowanie skweru przy ul. Bernardyńskiej w Tarnowie”. Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie zagospodarowania terenu działki nr 22 i 122/1 przy ul. Bernardyńskiej w Tarnowie na skwer publiczny. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
1) Opracowanie projektów budowlanych,
2) Opracowanie projektów wykonawczych,
3) Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
4) Opracowanie przedmiarów robót,
5) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych zezwoleń, decyzji, warunków, opinii (w tym konserwatora zabytków), ekspertyz itp.;
6) Budowę fontann kaskadowej oraz posadzkowej wraz z niezbędną instalacją elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną,
7) Wykonanie oświetlenia,
8) Wykonanie schodów i placów z kamienia naturalnego,
9) Wykonanie muralu na ścianie szczytowej kamienicy przylegającej do zachodniej części działki,
10) Montaż makiety starego miasta o wymiarach blatu około 2 m x 1,4 m z opisem w języku polskim, angielskim i Braille’a,
11) Wykonanie siedzisk z drzewa naturalnego (modrzew, jesion, dąb) lub drewna kompozytowego na stopniach oraz murze wokół drzewa,
12) Wykonanie pergoli z litego drewna pod ścianą szczytową budynku nr 16,
13) Nasadzenie zieleni,
14) Wykonanie powykonawczego operatu geodezyjnego.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.
Stosownie do art. 29 ust. 5 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych został opisany w PFU stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się