UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE PARKÓW, SKWERÓW, PLACÓW ZABAW ORAZ MŁODZIEŻOWEGO PARKU KULTURY I REKREACJI NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi utrzymania zieleni na terenie parków, skwerów, placów zabaw na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Usługi polegają na cyklicznym wykonywaniu czynności związanych z: utrzymaniem czystości i porządku na terenie parków, zamiataniem alejek asfaltowych i chodników, wymianą piasku
w piaskownicy, koszeniem trawników, cięciem krzewów i żywopłotów, podlewaniem, wygrabianiem liści, pielęgnacją rabat bylinowych i okrywowych, pielęgnacją roślin cebulowych.

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (na pełen etat) przez wykonawcę lub podwykonawcę co najmniej 10 osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji.

Wykaz terenów objętych umową:
1) Park przy ul. Kostki Napierskiego z wyodrębnionym placem zabaw – pow. 0,41 ha
2) Teren zielony między ul. Kasztanową a ul. Akacjową – pow. 0,96 ha
3) Plac Wojska Polskiego – pow. 1,5 ha
4) Osiedle komunalne, ul. Warszawska 3 – pow. 1 ha
5) 5 placów zabaw: ul. Jana Pawła II, ul. Akacjowa, ul. Warszawska 3, Plac Wojska Polskiego, ul. Jeździecka)
6) 6. miejsc pamięci narodowej
7) skwer przy ul. Raczkiewicza róg ul. Sikorskiego – 0,035 ha
8) skwer przy ul. Wspólnej róg Brata Alberta – 0,051 ha
9) skwer przy ul. Pogodnej róg Jana Pawła II – 65 m2
10) Skwer na osiedlu Plac Wojska Polskiego – 0,01 ha
11) 6 siłowni plenerowych: ul. Akacjowa, ul. Warszawska, ul. Świerkowa, ul. Jeździecka, ul. Graniczna, Plac Wojska Polskiego, Armii Krajowej 39
12) Trasa rolkowa – jezdnia 1200 m2 ; 300 m2 pobocze, działka 2/6 w obrębie 8-03-01.
13) Punkt Aktywności Otwartej – teren między ul. Raczkiewicza i Mazowiecką
14) Młodzieżowy Park Kultury i rekreacji przy ul. Jeździeckiej

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się