Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku na cele Centrum Rehabilitacji w Osiecznej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa z rozbudową istniejącego budynku na cele Centrum Rehabilitacji w Osiecznej wraz z wyposażeniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – stanowiące Załącznik nr 7 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się