Modernizacja ujęcia wody w Kręgu

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Remont studni nr 1A i nr 2 ujęcia wód podziemnych obejmujący; wymianę agregatów pompowych (z wymianą rur wznośnych/tłocznych w studni nr ) i wymianę przewodów elektrycznych zasilających i sterującymi w studniach oraz między budynkiem SUW a studniami.
Wymianę rurociągów tłocznych wody surowej między głowicami studni, a obiektem SUW,
b) Wykonanie remontu budynku stacji uzdatniania wody z przebudową wnętrza budynku obejmującego; wymianę drzwi zewnętrznych, wrót do budynku remont, wymianę posadzek oraz glazurowanie części ścian, oraz wymianę schodów wejściowych do hali SUW.
- wykonanie pomieszczenia chlorowni w istniejącym budynku SUW z wykonaniem zewnętrznego wejścia do pomieszczenia, wymianę części tynków wewnętrznych i zewnętrznych
- wykonanie fundamentów pod urządzenia w budynku.
c) Całkowitą wymianę wszystkich rurociągów, armatury, urządzeń technologicznych oraz przebudowę i rozbudowę urządzeń technologicznych uzdatniania wody SUW w budynku (z wyjątkiem zachowania 4 szt. istniejących filtrów „Fe” oznaczonych w projekcie na rzucie nr 2 ( w/w filtry wymieniono w 2017r. ),
d) Budowę na terenie stacji wodociągowej, prefabrykowanych naziemnych stalowego zbiorników wyrównawczych o poj. 75 m3 każdy wraz z armaturą i instalacjami towarzyszącymi,
e) Rozbudowę zbiorników wód popłucznych,
f) Przebudowę ciągów komunikacyjnych dróg manewrowych i chodników,
g) Budowę rurociągów wewnętrznych i zewnętrznych wodno-kanalizacyjnych na terenie SUW,
h) Wykonanie instalacji pneumatycznej sterującej armaturą,
i) Roboty elektryczne, związane z wymianą i rozbudową zasilenia i AKP związanej ze sterowaniem urządzeń oraz oświetleniem na stacji uzdatniania wody, zasilania studni oraz wymianę głównej rozdzielni zasilania energetycznego obiektu,
j) Wykonanie odtworzenia istniejących nawierzchni drogowych i zieleni po robotach,
k) Wykonanie wymiany ogrodzenia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się