Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w Błażejewie, przebudowa istniejącej pompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym i siecią kanalizacji sanitarnej w w Bninie oraz budowa sieci wodociągowej w Błażejewie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.01.2019 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się