Dokumentacja projektowa i roboty budowlano-montażowe w ramach zadania inwestycyjnego: Poznań - sieć wodociągowa w ul. Głogowej